Wat is de Beursvloer precies?

De Beursvloer aan de Vliet is een evenement waar bedrijven, serviceclubs, (sport)verenigingen, maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties elkaar ontmoeten en handelen in vraag en aanbod. Wat de één over heeft of graag wil bieden, is voor de ander zeer gewenst. Menskracht, advies, kennis, toegang tot netwerken, materiaal, creativiteit of faciliteiten, het maakt niet uit. De portemonnee blijft daarbij gesloten. Op de Beursvloer worden de samenwerkingsafspraken (matches) gemaakt, deze zijn altijd tweerichtingsverkeer zodat het voor beide partijen iets oplevert. Binnen één jaar na de Beursvloer worden de matches uitgevoerd.

Wat kost deelname aan de Beursvloer?

De entree is gratis. De uitvoering van de match kost je tijd of materialen. Dat ligt aan de match die je maakt, hoeveel je hierin investeert en wat het je oplevert.

Wie mogen meedoen aan de Beursvloer?

Alle organisaties en bedrijven uit Leidschendam-Voorburg en omstreken die zich (willen) inzetten voor de samenleving in Leidschendam-Voorburg kunnen zich aanmelden. Een landelijke organisatie met een afdeling in Leidschendam-Voorburg is dus ook welkom.
Tijdens deze editie van de Beursvloer is plek voor maximaal 20 organisaties en 20 bedrijven. Bij te veel aanmeldingen wordt een selectie gemaakt op basis van diversiteit en inhoud.

Kan ik zomaar bij de Beursvloer langskomen?

De Beursvloer is geen openbaar evenement. Toegang tot de Beursvloer is alleen mogelijk wanneer je je hebt aangemeld en wanneer je een bevestiging hebt ontvangen.

Wat is een match?

Heb je iemand gevonden die je kan helpen met je vraag of gebruik maakt van je aanbod, dan heb je een match. Elke match wordt vastgelegd op een matchformulier. De notaris bevestigt de match door elke match te ondertekenen. Je kunt meerdere matches maken en je maakt zelf afspraken met de tegenpartij over de uitvoering van de match. Let bij het maken van de match op de haalbaarheid en spreek alleen dingen af die uitvoerbaar zijn.

Hoe kan ik mijn organisatie of bedrijf profileren op de Beursvloer?

Organisaties houden tijdens de Beursvloer een pitch van één minuut waarin je je organisatie kan voorstellen en je vraag kunt toelichten. Ook kun je je organisatie herkenbaar maken met kleding: een shirt met logo, bedrijfskleding of iets anders opvallends toevoegen aan je outfit.

Zijn vraag en aanbod vooraf bekend?

Eén week voorafgaand aan de Beursvloer ontvang je een overzicht van alle deelnemers (bedrijven en maatschappelijke organisaties) inclusief hun vraag en aanbod. Met behulp van deze lijst, kun je je goed voorbereiden met welke organisaties je op de Beursvloer in contact wilt komen en wilt matchen. Een goede voorbereiding is het halve werk. Maar laat je ook verrassen door spontane ontmoetingen op de Beursvloer. 

Kan mijn bedrijf/organisatie partner van de Beursvloer worden?

Je kunt partner van de Beursvloer worden met een financiële bijdrage of door het leveren van diensten tbv de organisatie van de Beursvloer. Je kunt hierover contact met ons opnemen.

Ik zoek als maatschappelijke organisatie sponsors/donateurs op de Beursvloer, kan dat?

De Beursvloer is niet bedoeld om sponsors of donateurs te werven. De Beursvloer is alleen bedoeld voor vraag/aanbod op het gebied van kennis, menskracht en middelen. Het is daarom niet toegestaan tijdens de Beursvloer om financiële bijdragen te vragen.

Vanuit mijn bedrijf/organisatie zie ik geen mogelijkheden. Zie ik iets over het hoofd?

Wij denken graag met jullie mee over het aanbod en de vraag voor je bedrijf of maatschappelijke organisatie. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt. Neem contact met ons op: info@beursvloeraandevliet.nl

Wat is Maatschappelijk Betrokken Ondernemen?

Een bedrijf dat zijn middelen, menskracht of kennis en kunde inzet voor de (lokale) samenleving, doet aan maatschappelijk betrokken ondernemen. Maatschappelijk betrokken ondernemen wint snel aan populariteit. Het bezorgt een bedrijf een positief imago en het betekent vaak het aanboren van nieuwe markten en netwerken. Het is inspirerend en vernieuwend voor zowel de bedrijven en hun werknemers als voor de maatschappelijke instellingen om duurzame relaties met elkaar aan te gaan.

Bedrijven die hun werknemers stimuleren zich in te zetten voor de (lokale) samenleving bevorderen trots en betrokkenheid bij hun werknemers. Het betekent een enorme verruiming van hun blikveld, hetgeen ook de onderneming weer ten goede komt. Maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) levert vooral winst op als het gekoppeld wordt aan bedrijfsdoelstellingen. Zo kan het opgenomen worden in het personeelsbeleid en in het management development beleid. Betrokken ondernemers en hun werknemers leveren hun bijdrage aan het leefbaarder maken en houden van de (lokale) samenleving.

De verschillende vormen van maatschappelijk betrokken ondernemen:

Middelen
Bedrijven stellen bijvoorbeeld meubilair, voedsel, transportmiddelen, apparatuur, goederen, bouwmateriaal of faciliteiten gratis ter beschikking aan maatschappelijke organisaties.

Menskracht
Bedrijven steken de handen uit de mouwen voor maatschappelijke doelen. Denk hierbij aan het opknappen van speeltuinen, schoolpleinen, projecten in de natuur, het organiseren van een dagje uit voor kinderen uit de buurt, etc. Sommige bedrijven hebben jaarlijks een projectendag waar ze met alle medewerkers op verschillende locaties aan de slag gaan. Of bedrijven gaan een langdurig samenwerkingsverband aan met een maatschappelijke organisatie.

Kennis en kunde

Maatschappelijke organisaties hebben vaak weinig budget voor training en opleiding. Bedrijven kunnen hun eigen kennis en ervaring ter beschikking stellen. Denk hierbij aan vakgebieden als financiën, bouwkundig advies, marketing, etc.

Wat zijn de Global Goals?

In 2015 heeft de VN 17 ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Deze Global Goals for Sustainable Development werden unaniem geadopteerd door alle lidstaten en vormen voor de periode tot 2030 een belangrijke gezamenlijke agenda. De Sustainable Development Goals (SDGs) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn de opvolgers van de millenniumdoelen, moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Meer weten? www.sdgnederland.nl

Hoe is de beursvloer ontstaan?

De formule van de lokale Beursvloer is in 2002 ontwikkeld. Inmiddels wordt de Beursvloer niet alleen op 75 plaatsen in Nederland, maar ook in landen als Duitsland, België, Hongarije en Noorwegen uitgevoerd.