Aanmelden

 • Alle maatschappelijke non-profit organisaties uit Leidschendam-Voorburg (of/of aan de Vliet) kunnen aan de Beursvloer deelnemen. Een landelijke organisatie met een vestiging in Leidschendam-Voorburg is dus ook welkom
 • De Beursvloerorganisatie waakt over over een gevarieerd deelnemersveld. Melden zich meer dan 20 organisaties en 20 bedrijven aan dan maakt de organisatie een keuze
 • De keuze is gebaseerd op diversiteit in bedrijven en organisaties en vraag en aanbod
 • De Beursvloerorganisatie heeft het recht om zonder opgaaf van reden deelname aan de Beursvloer te weigeren.

Na inschrijving

 • Heb je het formulier niet helemaal ingevuld? Dan nemen wij contact met je op om je deelname te bespreken.
 • Heb je het aanmeldformulier volledig ingevuld? Dan ontvangen de deelnemers een bevestiging van deelname, informatie over de locatie en eventuele aanvullende informatie.

Annuleren

 • Er is sprake van annulering van een inschrijving wanneer LVvoorElkaar telefonisch of schriftelijk annuleringsbericht heeft ontvangen.
 • LVvoorElkaar zal direct na ontvangst van het annuleringsbericht de afzender een ontvangstbevestiging zenden. Indien je je deelname wilt annuleren, zijn hieraan de volgende kosten verbonden:
  • Tot een week voor de Beursvloer: kosteloos
  • Binnen een week tot de Beursvloer: € 25,- administratiekosten
  • Onaangekondigde afwezigheid tijdens de Beursvloer: € 50,- administratiekosten.
 • Als je je om gegronde redenen van de Beursvloer terug moet trekken, kan dat schriftelijk en telefonisch ter beoordeling van de coördinator van het Vrijwilligerspunt. Deelname van een ander persoon uit de organisatie is mogelijk na overleg met LVvoorElkaar

Schade / diefstal / vermissing

 • LVvoorElkaar is niet aansprakelijk voor schade aan persoonlijke eigendommen, voor diefstal of vermissing van persoonlijke bezittingen tijdens de door haar georganiseerde activiteiten

Delen van gegevens

 • Deelnemers geven toestemming tot verwerking van (persoons)gegevens in verband met deelname aan de Beursvloer 2019. Deze persoonsgegevens mogen worden opgenomen in het gegevensbestand van LVvoorElkaar, dat vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zal worden behandeld. Het bestand wordt gedeeld met andere organisaties en deelnemers maar alleen ten behoeve van de de Beursvloer 2019.